Online community

Coaching & therapie

Informatie

Wie zijn wij?

De Stichting AntidepressivaVrij Nederland heeft uitsluitend een algemene voorlichtingsdoelstelling via internet. We bieden – anders dan in de afgelopen 20 jaar – geen voorlichtingsgesprekken, therapie of afbouwbegeleiding meer. Voor individuele vragen, coaching of therapie verwijzen wij je naar je voorschrijver(s): je huisarts of psychiater.

Bouw één medicijn af – niet meerdere tegelijk. Bouw altijd veel langzamer af dan op de bijsluiter staat: neem minstens 3-6 maanden de tijd om één medicijn af te bouwen. Na langdurig gebruik kan afbouw van een benzodiazepine een jaar duren. Bij verergering van de klachten: neem altijd contact op met de voorschrijver!

Workshop ‘Optimale therapie & coaching met cliënten op psycho-actieve medicatie’

Workshop voor professionals: zaterdag 17 juli 2021

Deskundigheidsbevordering: (JVATN)-accreditatie 5 punten, €125,- ex btw
Begeleiding van cliënten op psycho-actieve medicatie

67,4% van mensen die je hulp als therapeut of coach inroept, gebruikt psychoactieve medicatie – of doet aan zelfmedicatie. Die ‘psychopillen’ dempen de kortetermijnsymptomen prima, maar saboteren het vermogen tot denken en voelen van je cliënt. Daarmee worden je interventies vervormd of onderdrukt door remmende medicatie. Kennis over allopatische psycho-chemicaliën, zoals antidepressiva, benzodiazepinen en antipsychotica, zijn dus cruciaal voor je deskundigheid.

Deze dagworkshop van Stichting AntidepressivaVrij Nederland geeft je de wetenschappelijke feiten en traint je therapeutische vaardigheden. Jelmer van Nimwegen, oprichter en directeur van de stichting, 12 jaar docent biologie en scheikunde, docent aan diverse opleidingen voor therapeuten en medicatie-ervaringsdeskundige, deelt 20 jaar ervaring in de begeleiding van cliënten ‘op pillen’ en ‘afbouwers’ met jouw.

Professionaliteit
Uitgangspunt is ‘liever geen medicatie, maar bij crisis geldt: toch goed dat het er is’. Je leert medicatieblokkades onderkennen, omgaan met remmende effecten van medicatie op voelen en denken en de totale therapie. Je oefent in het voeren van een voorlichtingsgesprek over medicatie en de afbouw daarvan. Je maakt kennis met de beginselen van verantwoorde afbouwbegeleiding. Uiteraard in samenwerking met voorschrijvers. Je krijgt informatie over een gezonder alternatief: Natuurlijk Psychisch Herstel. Doe mee, mail of bel: 06-11496141.

Zaterdag 17 juli 2021
Tijd: 10 – 16
Plaats: Heuf 20, Beers (NB)
Prijs: €125 ex btw
Geaccrediteerd met 5 studiepunten door de overkoepelende beroepsvereniging van de Jungiaanse Vereniging voor Analytische Therapeuten Nederland.

Ik wil optimaal werken met cliënten op pillen!