Skype-coaching

Skype-coaching
bij stoppen met antidepressiva

Skype-coaching bestaat uit 1 of 2 keer per week een Skype-gesprek van 20-30 minuten. Het is de perfecte oplossing voor mensen die bij het stoppen behoefte krijgen aan morele steun en bemoediging. Voor mensen die te ver weg wonen om wekelijks naar Veenendaal te komen voor een gesprek. Of voor mensen die dat (nog) niet durven… 

Stoppen met antidepressiva is moeilijk – zéker als je er alleen voor staat. En dat is meestal het geval, want zowel je medische hulpverlener als de mensen in je omgeving worden ongerust over al die rare klachten die je tijdens het afbouwen krijgt. Ze zeggen dan vaak ‘Zou je niet weer gewoon je medicijn nemen? Want toen je dat nam voelde je je toch veel beter? En het is nu wel duidelijk dat je toch écht dat stofje mist…’

Fysieke en emotionele klachten
Voor veel mensen is het zelfs zó moeilijk dat al meerdere stoppogingen zijn mislukt. Dat komt omdat er twee zaken tegelijk spelen. Aan de ene kant zijn er de lichamelijke afkickverschijnselen, aan de andere kant worden emotionele zaken die jarenlang door de pillen zijn verdoofd alsnog voelbaar. Voor dat laatste blijkt hulp vaak onmisbaar. Skype-coaching werkt dan prima.

Klachten verdoven? Of liever de oorzaken wegnemen…
Een rotte kies kun je heel lang verdoven met (steeds meer) aspirine, maar als je op een dag stopt met de pijnstillers, is het gat niet kleiner geworden – integendeel. Zo is het ook met emotionele pijn. Die kun je verdoven of wegduwen met kalmerende middelen, antidepresessiva en antipsychotica, maar die pillen genezen niks. Ze duwen alleen weg.

Bij emotionele pijn naar de psycholoog
Als je duurzaam van de medicatie af wilt, is het dus nodig om de oorzaak van de pijn te behandelen en weg te nemen. Met een gat in een kies ga je naar de tandarts, bij emotioneel of geestelijke lijden ga je naar de psycholoog. Heel normaal. Je bent daarmee niet meteen ‘gek’.

Naar de GGZ- of naar de dieptepsycholoog?
Veel mensen die de hulp inroepen van de SAVN zijn al bij meerdere) reguliere GGZ-psychologen of -psychiaters geweest. Veel van hen zijn zelfs opgenomen geweest. Zij konden niet helpen bij de afbouw, omdat zij geloven in de ‘serotonine-theorie’. Als je dan allerlei alarmerende klachten krijgen zeggen ze ‘Ach, helaas, de depressie/fobie/… is nog niet over – toch maar beter weer opbouwen…’

Jelmer van Nimwegen MSc
SAVN werkt onder leiding van een dieptepsycholoog, oprichter Jelmer van Nimwegen, MSc. Die kijkt op een heel andere manier naar uw klachten en hij gelooft helemaal niet in het serotonine-verhaaltje. Dat is in de zeventiger jaren bedacht door een Amerikaans marketingbureau en er is GEEN WETENSCHAPPELIJK BEWIJS dat de serotonine-theorie klopt. Verder zoekt hij de oplossing niet in alleen maar ‘omdenken en gedrag aanpassen’ (de kern van cognitieve gedragtherapie), maar hij weet dat die ligt in de diepere lagen van de psyche. Als de oorzaak niet wordt weggenomen, blijft die steeds nieuwe klachten geven…

Grotere kans op succes
We helpen al sinds 2002 mensen die willen stoppen; als je zo min mogelijk afkickverschijnselen wilt, is het verstandig om ook voldoende aandacht te geven aan de dieper gelegen oorzaken van je psychische klachten.

Maak een afspraak
voor een advies-/intakegesprek, bel: 0318 – 722 676
of mail naar Stichting AntidepressivaVrij Nederland