Soorten antidepressiva

De Stichting AntidepressivaVrij Nederland heeft uitsluitend een algemene voorlichtingsdoelstelling.
Voor individuele vragen, coaching of therapie verwijzen wij naar uw voorschrijver. 

Antidepressiva in soorten

De huidige stand van de wetenschap veronderstelt dat uw psyche ontstaat uit de werking van uw hersenen, dus uit minieme elektrische stroompjes in zenuwcellen. Die elektrische impulsen worden van de ene naar de andere zenuwcel overgedragen via neurotransmitters. 

Binnen dit model van de werkelijkheid is uw psychische klacht nog slechts het gevolg van gestoorde werking van zenuwcellen en/of bepaalde hersengebieden. Hoewel de psychiatrie niet weet wat een depressie eigenlijk is, luidt de theorie dat er in uw hersenen een tekort is aan de neurotransmitter serotonine. 

‘U hebt een chemische onbalansin uw hersenen’, zo luidt dan de diagnose. Antidepressiva verhogen de hoeveelheid serotonine tussen de zenuwcellen en daarmee zou de balans weer herstellen. 

Er zijn echter geen tests die kunnen bewijzen dat u daadwerkelijk een tekort hébt. Ter vergelijking: stel dat u vaak hoofdpijn heeft en af en toe wazig ziet, stel dat u daarmee naar de dokter gaat en hij zonder verder onderzoek zegt: “U hebt en hersentumor, u moet een chemokuur doen.” zou u dat dan doen? Of wilt u bewijzen zien, door bloedonderzoek en scans, voor u zijn veronderstellling gelooft?

Het is verbazingwekkend dat zo veel mensen hun psychiater zonder bewijs geloven. Waarom eisen zij geen bewijs voor de veronderstelling van hun psychiater, die alleen op basis van een symptomenlijst bepaalt dat er ‘een tekort aan een stofje’ is?

Drie typen antidepressiva

Onderstaande lijst is lang niet uitputtend, 
maar noemt de antidepressiva die in Nederland 
het meest worden voorgeschreven.

1. Klassieke antidepressiva

Worden toegpast bij:

  • Paniekstoornis en agorafobie
  • Depressieve stoornis
  • Sociale fobie
  • Dwangstoornis
  • Bipolaire stoornis (voorheen ‘manisch-depressieve stoornis’)
  • Schizoaffectieve stoornis
  • Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

Merknaam     Chemische stof
Anafranil           Clomipramine
Ludiomil            Maprotiline
Nortrilen            Nortriptyline
Pertrofran          Desimipramide
Prothiaden        Dosulepine
Sarotex              Amitriptyline
Sinequan           Doxepine
Surmontil         Trimipramine
Tofranil             Imipramine
Tolvon               Mianserine
Trazolan           Trazodon
Tryptizol          Amitriptyline

2. Moderne antidepressiva (SSRI’s)
Cipramil          Citalopram
Efexor              Venlafaxine
Fevarin            Fluvoxamine
Prozac              Fluoxetine
Seroxat            Paroxetine
Zoloft               Sertraline

3. MAO-remmers
Naast deze twee groepen antidepressiva zijn er nog de MAO-remmers. Die zijn in Nederland niet geregistreerd (= niet wettelijk goedgekeurd), maar ze kunnen door artsen wél worden voorgeschreven. MAO-remmers blokkeren de werking van flavo-enzymen, stoffen die serotonine en noradrenaline afbreken. Doordat die neurotransmitters niet worden afgebroken, blijven ze beschikbaar voor impulsoverdracht.