We delen onze 18 jaar ervaring
in de begeleiding van ‘afbouwers’ van psycho-actieve medicatie
met psychologen, therapeuten en coaches!

Voor onze professionaliteit als psycholoog, therapeut of coach is het wenselijk dat we meer van psychoactieve medicatie weten, omdat pillen invloed hebben op het denken en voelen van de cliënt
en daarmee op de effectiviteit van de therapie of de coaching. En we moeten meer weten om cliënten die willen minderen of stoppen met hun medicijn verantwoord te begeleiden,
uiteraard onder leiding en in nauwe samenwerking met de huisarts of een andere voorschrijver.

‘Het onbewuste is een van de hoofdrolspeler in therapie en coaching. Als deze  hoofdrolspeler onder invloed van verdovende middelen deels weg is, kan onze therapie logischerwijze niet optimaal worden ingezet.’

I) Psychoactieve chemicaliën als antidepressiva, benzodiazepinen en antipsychotica veranderen de chemie en daarmee de werking van menselijke hersenen ingrijpend. Het is de doelbewuste opzet van deze medicatie om de cliënt te verdoven: om zijn cognitie te versuffen, zijn gevoelens te onderdrukken en zijn emoties af te vlakken. De bewustzijnsdrempel wordt daarmee verhoogd, waardoor het bewuste ik in zekere mate (onder meer afhankelijk van de dosis) buitenspel wordt gezet. Effectieve therapie en coaching berusten onder meer op de toenemende integratie, de optimale communicatie en de harmonieuze samenwerking van het bewuste ik en het onbewuste – oud zeer en hardnekkige overtuigingen. Iedereen begrijpt dat dat niet beter gaat wanneer het bewuste ik opzettelijk wordt versuft en het onbewuste chemisch-hermetisch wordt afgesloten. 

II) Medicatie is – net als een DSM-diagnose – een ‘buitenkantprincipe’ en deskundige  therapeuten begrijpen heel goed dat die kunnen gaan fungeren als een fopspeen wanneer ze de cliënt (én de therapeut!) een vals gevoel van zekerheid en de schijn van herstel gaan geven. Er verandert door medicijnen namelijk helemaal niets in de diepte van de psyche, niets in de aansturende werking van ‘oud zeer’ en complexen en al helemaal niets in de gevoels- en belevingslaag. Wel in de symptomen, die worden netjes gedempt, maar dat is iets heel anders dan integratie en werkelijk helen.

III) Omdat de effectiviteit van therapie zozeer wordt gelimiteerd door het slikken van psychoactieve medicatie, is het zaak om de cliënt – zo gauw dat medisch gezien kan – vlot én verantwoord te begeleiden in de afbouw van de medicatie. Pas dan kan van belevingsgerichte interventies weer optimaal resultaat verwacht worden, omdat pas dan de diepere gevoelslagen van de psyche weer toegankelijk worden.

De opleiding gaat in drie fasen:

1) Een dagworkshop, waarin de algemene principes worden geïntroduceerd. Je leert hoe de medicatie werkt en welke invloed dat kan hebben op je begeleiding. Je leert de wetenschappelijke feiten rond medicijngebruik en de beginselen van afbouwen.

2) Voor degenen die op de website van de stichting willen worden vermeld als gecertificeerd afbouwbegeleider is er de cursus. Hierin leer je op welke manier de verschillende medicijnen het best kunnen worden afgebouwd. Je krijgt een syllabus met een overzicht van de meest voorkomende bijwerkingen en de halfwaardetijden (die van belang zijn bij het afbouwadvies). Je krijgt instructie en oefening in het voeren van een voorlichtingsconsult. Aan het einde van dit gedeelte volgt een schriftelijke toetsing.

3) Het tweede deel van de certificering is de daadwerkelijke begeleiding van een cliënt, onder onze supervisie. Van het traject maak je een verslag. op basis van je vorderingen en de review van de cliënt krijg je dan je certificaat. Dat is geldig voor een jaar. Ieder jaar is er een supervisiebijeenkomst, die het recht geeft om ook het volgende jaar op de site van de stichting te worden vermeld.

Kosten:

Dagworkshop     €  75,-

Cursus:                €295,-

Supervisiedag:   €125,-

Introductieworkshop:   zaterdag 12 september      vol
zaterdag 17 oktober            nog plaats