Vrijheid!!! Eindelijk bevrijd van je verslavende middel…

Missie

Missie Stichting AntidepressivaVrij

De Stichting Antidepressiva Vrij wil 1.100.000 gebruikers van antidepressiva voorlichten en hen steunen in hun streven vrijheid en onafhankelijkheid. We willen hen helpen  psychisch welzijn te bereiken, maar dan zónder gebruik van antidepressiva, kalmerende middelen en slaappillen, antipsychotica en ‘stemmingsstabilisatoren’. 

Gerenommeerde psychiaters, waaronder hoogleraar professor doctor Aartjan Beekman, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en psychiatrie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, schatten dat 75% van de huidige gebruikers van een antidepressivum het middel ten onrechte hebben voorgeschreven gekregen. Dat zijn dus rond 1.100.000 mensen in Nederland die elke dag pillen slikken die ze niet nodig hebben, die dus niet helpen, maar wel allerlei nare bijwerkingen hebben.

Twijfelachtige werking
Stichting Antidepressiva-Vrij biedt informatie over de (zeer twijfelachtige) werkzaamheid bij lichte en milde depressie en de overduidelijke nadelige effecten van antidepressiva, waaronder aanzienlijke gewichtstoename, emotionele ongevoeligheid, verminderd libido (geen zin in seks, geen of zeer moeilijk een orgasme kunnen krijgen) en een toegenomen kans op suïcide (zelfdoding) in de opstartfase van de medicatie.

Ophouden met zeuren
Daarnaast geeft Stichting Antidepressiva-Vrij Nederland informatie over andere manieren om depressie, stress, chronische vermoeidheid, angst en slapeloosheid tegemoet te treden. Die manieren zijn er volop, maar kosten meer tijd en geld dan pillen. Verzekeraars streven er om economisch goede redenen naar om de kosten maximaal te reduceren.

Zodra 97,5% van de volwassen Nederlandse bevolking vrij is van antidepressiva, kalmerende middelen en slaapmiddelen, heft de Stichting Antidepressiva Vrij zich feestelijk op.

Die 2,5% procent zijn dan de pillen voor mensen die ernstig en/of chronisch depressief zijn, waar wel duidelijk een psychiatrisch ziektebeeld onder de depressie ligt en waarvoor wetenschappelijk bewijs is gevonden dat antidepressiva verbetering in hun situatie kunnen brengen. In de praktijk zijn dat veelal mensen die ofwel opgenomen zijn in een psychiatrisch ziekenhuis of die daarvoor in aanmerking komen.

Placebo-effect
Mensen met een lichte of milde depressie zijn in het algemeen ambulante patiënten (dus mensen die thuis zijn) en zij mogen, zo bleek uit onderzoek, geen positieve werking verwachten van antidepressiva. Als er tóch verbetering optreedt is die te verklaren uit het placebo-effect: antidepressiva werken bij mensen met een lichte of milde depressie niet beter dan placebo’s, neppilletjeszonder de werkzame stof.

Alternatieven
Er zijn veel effectievere en gezondere methoden om met lichte en milde depressie, stress, chronische vermoeidheid, angst en slapeloosheid om te gaan. Stichting Antidepressiva-Vrij biedt hierover voorlichting en informatie, onder meer op deze site.

Strategie
Stichting Antidepressiva Vrij biedt vooral informatie via internet (www.stichtingantidepressivavrij.nl), maar ook via voorlichtingsbijeenkomsten, presentaties, lezingen, workshops en seminars.