Vrijheid!!! Eindelijk bevrijd van je verslavende middel…

Visie

De Stichting AntidepressivaVrij Nederland heeft uitsluitend een algemene voorlichtingsdoelstelling.
Voor individuele vragen, coaching of therapie verwijzen wij naar uw voorschrijver.
Zodra de eerste afbouwprofessionals hun training bij ons hebben afgerond, zullen wij hun gegevens op onze website publiceren. 

Visie van de
Stichting AntidepressivaVrij Nederland

Professor doctor Aartjan Beekman, hoogleraar psychiatrie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, stelde al in mei 2011 dat 75% van de antidepressiva ten onrechte wordt geslikt. SAVN gaat verder: we kunnen helemaal zonder. 

Depressie, stress, chronische vermoeidheid, angst en slapeloosheid zijn in de meeste situaties helemaal geen ziekten die genezen moeten worden, maar normale en gezonde reacties van de menselijke geest op de moeilijke situaties die zich nu eenmaal in een mensenleven kunnen voordoen. Die reacties zijn symptomen van een onderliggende interne problematiek, die zeker uw aandacht nodig heeft. Uw aandacht – geen pilletjes.

Échte depressie?
Het valt niet mee om het onderscheid te maken tussen ’depressieve klachten’ en ’een depressie’. De enigen die speciaal opgeleid zijn om dergelijke diagnoses te stellen zijn psychiaters. Niet de huisartsen. Voordat u aan antidepressiva begint zou u dus eerst langs een psychiater moeten gaan om te laten onderzoeken of u wel écht een depressie hebt!

1,1 miljoen gebruikers
Nederland hoort bij de 10 rijkste en meest welvarende landen ter wereld, dus ligt het in de lijn der verwachting dat Nederlanders ‘gelukkig’ zijn. Dat is kennelijk niet zo, want ruim 1,1 miljoen mensen slikken langdurig antidepressiva en bijna 300.000 mensen gebruiken kalmerende middelen en slaapmiddelen. De aantallen stijgen jaarlijks. 

Zorgwekkend
Nu al slikt rond 10% van de Nederlandse bevolking boven de 20 jaar (12 miljoen mensen) elke dag medicijnen die de hersenen en het gedrag en op termijn het karakter beïnvloeden. Dat is zorgwekkend, want de bijwerkingen op zowel de korte als de lange termijn verminderen de kwaliteit van leven aanzienlijk.

Werken niet
Het is ook onnodig, omdat op 6 januari 2010 een wetenschappelijk rapport verscheen waaruit zonneklaar bleek dat antidepressiva statistisch niet beter werken dan een placebo (neppil), behalve mogelijk bij mensen met een zware depressie. Een jaar later toonde Robert de Rubeis aan dat ook het effect bij zware depressies marginaal of afwezig is!

Placebo-effect
Diverse recente onderzoeken wijzen uit: antidepressiva helpen niet beter dan een placebo bij de lichte en milde depressies. Zelfs bij zware depressies staat de werking van antidepressiva ter discussie.